Raijmad is aangesloten bij NOAB & bij het Register Belastingadviseurs
 

Aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting of IB is een rijksbelasting op het inkomen van natuurlijke personen. Als ondernemer en vaak ook als particulier bent u jaarlijks verplicht tot het doen van een aangifte inkomstenbelasting. Dit moet vóór 1 april elektronisch gebeuren. Raijmad Administraties verzorgt graag uw aangifte inkomstenbelasting. U weet dan zeker dat de opgaaf op tijd gebeurt, goed gebeurt en conform de wetgeving. Zo voorkomt u boetes wegens te late aangifte.

Lees meer

Omzetbelasting

Omzetbelasting of btw wordt geheven over de omzet van uw bedrijf. De omzetbelasting die u betaalt over de inkopen voor uw onderneming, mag u in mindering brengen. De meeste ondernemers zijn omzetbelastingplichtig.

Lees meer

Internationale fiscaliteit

Internationale fiscaliteit betreft alle reglementen en wetten die te maken hebben met de toepassing van internationale belastingverdragen. De Nederlandse overheid heeft met veel landen belastingverdragen gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen, die aan belasting zijn onderworpen in verschillende landen, dubbele belasting over hetzelfde inkomen moeten betalen.

Lees meer

Schenk- en erfbelasting

Schenkbelasting en erfbelasting betaalt u over een bedrag dat iemand u bij leven schenkt, of over geld dat u verkreeg via een erfenis. Sinds de nieuwe Successiewet van 2010 zijn de tarieven voor schenken en erven flink verlaagd.

Lees meer

Vennootschapsbelasting

In Nederland betalen rechtspersonen vennootschapsbelasting over hun inkomen. Bent u bestuurder van een BV of NV, dan moet u, namens de vennootschap, jaarlijks vóór 1 juni uw aangifte vennootschapsbelasting indienen. Sommige verenigingen en stichtingen moeten ook aangifte doen. Een te late of onjuiste opgaaf kan u geld kosten.

Lees meer

ICP aangifte

Een ICP aangifte is van toepassing wanneer u goederen en diensten levert aan bedrijven in het buitenland binnen de Europese Unie. Deze aangifte is eveneens van toepassing als u goederen van uzelf hebt getransporteerd naar een ander land in de EU.

Lees meer

Loonbelasting

Een aangifte loonheffing of loonbelasting geldt voor elke ondernemer die personeel in dienst heeft. Ook als u zelf op de loonlijst staat van uw onderneming, bent u inhoudingsplichtig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een BV of NV hebt. U dient op vaste tijdstippen een aangifte loonheffing te doen. Dit gebeurt elektronisch.

Lees meer

Online boekhouden
Mijn bedrijf
Financieel advies
Hands on
Raijmad administraties Suikersilo-West 16
1165 MP Halfweg
info@raijmad.nl

Bel voor vrijblijvend advies: 020 - 410 0933