Raijmad is aangesloten bij NOAB & bij het Register Belastingadviseurs
 

Mededeling over de maatregelen nav het COVID-19 virus

Geachte client,

Ook wij hebben gisteren kennis genomen van de nieuwe strengere richtlijnen die onze regering met onmiddellijke ingang heeft uitgevaardigd en die in ieder geval tot 6 april van kracht blijven.  Wij hopen dat de maatregelen het gewenste effect zullen hebben en dat de gezondheid van onze medewerkers en onze cliënten hierdoor beschermd wordt.
Wij realiseren ons dat de overheidsmaatregelen voor bedrijven verregaande financiële gevolgen kunnen hebben. Inmiddels zijn er vanuit de overheid een aantal ondersteunende maatregelen genoemd waarvan ondernemers die in de problemen komen door het COVID-19 virus gebruik van kunnen maken. Wij zullen er alles aan doen om onze cliënten te ondersteunen in deze lastige en onzekere tijd. Onze cliënten staan centraal en voor begeleiding en advisering bij het aanvragen van arbeidstijdverkorting of uitstel van het betalen van belasting kunt u bij ons terecht.
Ook voor andere zaken die u raken of waar wij bij kunnen ondersteunen bent u altijd van harte welkom.

Zolang er geen nadere maatregelen komen die dit onmogelijk maken, is ons kantoor gewoon geopend. Uiteraard is de gezondheid van onze medewerkers van het allergrootste belang en daarom hebben wij besloten dat dagelijks een deel van de medewerkers vanuit hun eigen huis aan het werk is. Op deze manier kunnen wij u als client  optimaal blijven ondersteunen en lopen wij minder risico op continuïteitsproblemen.
Verder hebben wij besloten om het contact met mensen van buiten kantoor zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat wij inmiddels persoonlijke afspraken met onze cliënten waar mogelijk verplaatst hebben naar een latere datum, dan wel hebben gewijzigd in een telefonische afspraak. Gelukkig leveren de meeste van onze cliënten hun stukken reeds digitaal aan via de mail of ons portaal. Voor die cliënten die hun stukken nog fysiek aan willen leveren verzoeken wij hierover eerst telefonisch te overleggen met ons secretariaat. Samen bedenken we dan een oplossing.

Onze medewerkers blijven dus bereikbaar, maar daarvoor kunt u het beste zoveel mogelijk contact zoeken per e-mail.

  • Ons secretariaat is bereikbaar op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Onze salarisafdeling is bereikbaar op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Onze financiële administratie is bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.<

    En verder zijn alle medewerkers van Raijmad BV te bereiken op hun eigen, u bekende e-mailadres

Communication on measures under COVID-19 virus

Dear client,
We, too, took note yesterday of the new stricter directives issued by our government with immediate effect, which will remain in force at least until April 6th. We hope that the measures will have the desired effect and that they protect the health of our employees and our clients.
We realize that government measures can have far-reaching financial consequences for companies.  In the meantime, a number of support measures have been mentioned by the government that entrepreneurs who get into trouble due to the COVID-19 virus can use them. We will do everything we can to support our clients in this difficult and uncertain time. Our clients are central and you can contact us for guidance and advice on applying for a reduction in working hours or postponing tax payments.
You are also very welcome for other matters that affect you or where we can support you.
As long as no further measures are taken to prevent us from doing this, our office will be open as usual. Of course, the health of our employees is of the utmost importance, which is why we have decided that some of the employees will work from their own homes every day. In this way we can continue to provide optimal support to you as a client and we run less risk of continuity problems
We have also decided to limit contact with people from outside the office as much as possible. This means that we have now moved personal appointments with our clients to a later date where possible or have changed them to a telephone appointment. Fortunately, most of our clients already deliver their documents digitally via email or our portal. For those clients who still want to physically deliver their documents, we request that you first discuss this by telephone with our secretariat. Together we will come up with a solution
Our work for you will continue as usual and our employees will remain available, but it is best to contact them as much as possible by e-mail.

Our secretariat can be reached at: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Our salary department can be reached at: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Our financial administration can be reached at: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Furthermore, all employees from Raijmad BV can be reached at their own e-mail address known to you

Raijmad BV
Inge Raijmakers, Robert Shalders and employees

Hieronder kunt u direct kiezen op welk boekhoudpakket u wilt inloggen. Houd uw inloggegevens bij de hand. U heeft uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.


Online boekhouden
Mijn bedrijf
Financieel advies
Hands on
Raijmad administraties Suikersilo-West 16
1165 MP Halfweg
info@raijmad.nl

Bel voor vrijblijvend advies: 020 - 410 0933